Ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 7/9/21

Ερώτηση

Προς τον κ. Δήμαρχο και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο

Πρόσφατα, ο Δήμος Ξάνθης προχώρησε σε αντικατάσταση λαμπτήρων και τμήματος των φανοστατών του κοινόχρηστου φωτισμού στην Παλιά Ξάνθη.

Όπως προκύπτει από αλληλογραφία της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων ΑΜΘ, ο Δήμος Ξάνθης προχώρησε στην μεγάλης κλίμακας παρέμβασή του, χωρίς να ενημερώσει ή να συμβουλευτεί την εν λόγω υπηρεσία.

Σύμφωνα με την ΥΝΜΤΕΑΜΘ «…  εξετάζει κάθε αίτημα επέμβασης που δύναται να αλλοιώσει τον χαρακτήρα και τον πολεοδομικό ιστό ή να διαταράξει τη σχέση μεταξύ των κτιρίων και των υπαίθριων χώρων του προστατευόμενου ιστορικού τόπου. Ο φωτισμός ενός ιστορικού οικιστικού συνόλου αποτελεί ένα διαχρονικά μεταβλητό στοιχείο του, που οφείλει να εναρμονίζεται με τις σύγχρονες εξελίξεις στην ποιότητα της οπτικής άνεσης, σε συνδυασμό με τις αισθητικές αξίες και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές επιταγές».

Επιπλέον, η εγκατάσταση των ίδιων φανοστατών σε μεγάλη έκταση δρόμων της υπόλοιπης πόλης, φανερώνει απουσία ιδιαίτερης ενασχόλησης με τις επιπτώσεις της επέμβασης στην Παλιά Ξάνθη.

Με βάση τα παραπάνω τίθενται τα εξής ερωτήματα:

α) Γιατί ο Δήμος Ξάνθης δεν ενημέρωσε ή συμβουλεύτηκε την ΥΝΜΤΕΑΜΘ για το συγκεκριμένο έργο;

β) Συνοδεύεται το συγκεκριμένο έργο από προβλέψεις και πρόνοιες για τον εναρμονισμό των υλικών με τις αισθητικές αξίες και για την αλλοίωση του χαρακτήρα του προστατευόμενου οικισμού; (Ν. 3028/2020)

γ) Με ποιες συγκεκριμένες ενέργειες εξασφαλίστηκε η προστασία του υπαίθριου χώρου του προστατευόμενου οικισμού ως προς το αισθητικό αποτέλεσμα;

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Γιώργος Χατζηθεοδώρου

Αριάνα Παπαϊωάννου

Νίκος ΑνταμπούφηςΕρώτηση