Ερώτημα για τη διάθεση των χρημάτων για τον covid19 από το Δήμ

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον κ. Δήμαρχο Ξάνθης

και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο

Μέσα σε ένα οκτάμηνο, ο Δήμος Ξάνθης έχει λάβει περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Με δεδομένο ότι αυτό το ποσό μπορεί να διατεθεί είτε ως επιχορηγήσεις, είτε ως αγορές, είτε ως παροχή υπηρεσιών,

ΡΩΤΑΜΕ

  • Ποιοι ήταν οι τρόποι που έχει διατεθεί αυτό το ποσό μέχρι τώρα;
  • Ενισχύθηκαν οικονομικά συγκεκριμένες κοινωνικές υπηρεσίες ή εθελοντικές δομές;
  • Με ποιον τρόπο σκοπεύετε να διαθέσετε το τυχόν υπόλοιπο ποσό που έχει απομείνει από το 1,5 εκατομμύριο;

.

Με τιμή

                                Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Χατζηθεοδώρου Γεώργιος

Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη

Ανταμπούφης Νικόλαος