Δήλωση της δημοτικής παράταξης ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΞΑΝΘΗ

Ξάνθη 24/6/2020

Δημοτική Κίνηση ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΑΝΘΗ

Δήλωση κατά τη συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 24ης Ιουνίου 2020  

Κατά την έναρξη της νέας θητείας του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, εκφράζοντας την ειλικρινή διάθεσή μας για μια γόνιμη λειτουργία του, υπερψηφίσαμε την επιλογή της Δημοτικής Αρχής για τη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου μας. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις, αδυναμίες και αυθαιρεσίες. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή του κ. Δημάρχου για το πρόσωπο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ατυχής αλλά και διχαστική.

Η συνεχής υποτίμηση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και των λειτουργιών του, η αυταρχική άσκηση καθηκόντων σε μια θέση που από τη φύση της πρέπει να επιδιώκει συγκλίσεις και διάλογο και η  διαρκής υποβάθμιση του διαλόγου και του θεσμού βρέθηκαν στο αποκορύφωμά τους κατά την αναγκαστική «εξ αποστάσεως» λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου με την απαξιωτική στάση του προέδρου προς την συντριπτική πλειοψηφία των μελών του. Κρυμμένος πίσω από ένα αντιδημοκρατικό πλαίσιο το οποίο εφάρμοσε στην ακραία του μορφή έφτασε στο σημείο να διακωμωδεί τον θεσμό ορίζοντας συνεδριάσεις με ορίζοντα μηνών ή παραβλέποντας αιτήματα και προτάσεις.

Για την εικόνα και τη συμπεριφορά του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου είναι εξίσου υπεύθυνος και ο Δήμαρχος Ξάνθης. Όχι μόνο γιατί πρόκειται για επιλογή του αλλά διότι η παρατεταμένη σιωπή του φανερώνει την συμφωνία του για όλους τους μέχρι τώρα χειρισμούς. Δεν πρόκειται λοιπόν για αδυναμία παρά για πολιτική επιλογή για τον τρόπο διοίκησης του Δήμου αλλά και για διολίσθηση σε αυταρχικές και αντιδημοκρατικές πρακτικές.

Γνωρίζοντας ότι το θεσμικό πλαίσιο δεν προβλέπει διαδικασίες διόρθωσης, θέλουμε με τη σημερινή μας δήλωση να άρουμε την εμπιστοσύνη που εξέφρασε η θετική μας ψήφος κατά την επιλογή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στο πρόσωπο του κ. Ι. Μπούτου και ταυτόχρονα να στηλιτεύσουμε την στάση του ίδιου και του κ. Δημάρχου σε σχέση με τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΞΑΝΘΗ

Χατζηθεοδώρου Γιώργος

Παπαϊωάννου Αριάνα

Ανταμπούφης Νίκος