Αίτημα για την εξυπηρέτηση κωφών και βαρηκόων συμπολιτών μας

Ξάνθη, 15/5/2020

Προς τον κ. Δήμαρχο Ξάνθης
και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο

Τις μέρες αυτές που η χρήση μάσκας επιβάλλεται στις υπηρεσίες που συναλλάσσονται με πολίτες, υπάρχει ένα πρόβλημα για μια κατηγορία συνανθρώπων μας. Είναι οι κωφοί και βαρήκοοι που επικοινωνούν …διαβάζοντας τα χείλη. Η προστατευτική μάσκα όμως των υπαλλήλων τους εμποδίζει.

Λύση υπάρχει και είναι η διαφανής μάσκα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τέτοιες μάσκες και παράγονται μάλιστα σε εργοστάσιο της περιοχής μας.

Ζητάμε να προμηθευτεί ο Δήμος άμεσα διαφανείς μάσκες προκειμένου να τις φορούν οι υπάλληλοι όταν εξυπηρετούν τους κωφούς και βαρήκοους συμπολίτες μας.

Με τιμή
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Χατζηθεοδώρου Γεώργιος
Παπαϊωάννου Αριάνα
Ανταμπούφης Νικόλαος