Δημοτικό Συμβούλιο 27/4/2020 (δια περιφοράς)

  Τοποθέτηση και ψηφοφορία για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  της 27ης Απριλίου 2020

  Δημοτική Παράταξη ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΑΝΘΗ

  Κύριε πρόεδρε,  αν και έχετε απαξιώσει τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, με τον αυταρχικό τρόπο που συνεχίζετε να λειτουργείτε,  εμείς θα συνεχίσουμε να σας καλούμε για την ορθή και δημοκρατική  λειτουργία του ΔΣ  επανερχόμενοι, διευκρινίζοντας ότι:

  • Τα δια περιφοράς Δημοτικά Συμβούλια, πραγματοποιούνται κατ΄ εξαίρεση και κάτω από απολύτως έκτακτες και κατεπείγουσες συνθήκες (άρθρο 67 παρ. 5 του νόμου 3853/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του νόμου 4635/2019), εισάγονται και συζητούνται μόνο θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής. Όλα τα θέματα του σημερινού δια περιφοράς Συμβουλίου δεν εμπίπτουν σε αυτήν την περίπτωση.
  • Στην εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αριθμ. 18318/13-3-2020 αναφέρεται ότι σε όσες περιπτώσεις δεν πραγματοποιηθεί δια ζώσης συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων (δημοτικά συμβούλια κ.ά) η λήψη της απόφασής τους, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, μπορεί να λαμβάνει χώρα: 1) δια περιφοράς και 2) δια τηλεδιάσκεψης με κάθε δυνατό τηλεπικοινωνιακό μέσο όπως εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης κλπ. Ρωτάμε και πάλι γιατί επιλέχθηκε η δια περιφοράς συνεδρίαση αφού υπάρχει αδυναμία συζήτησης, διευκρινιστικών ερωτήσεων, ενημέρωσης για τις θέσεις και τις απόψεις όλων των μελών του συμβουλίου και κυρίως εισαγωγής σε αυτά νέας διαφορετικής προς ψήφιση πρότασης.

  Η τοποθέτηση και η ψήφος μας παρακαλούμε να καταγραφεί ως εξής:      

  1ο ΘΕΜΑ:  ΛΕΥΚΟ

  «4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020» διότι δεν εγκρίναμε τον προϋπολογισμό που ψηφίσατε και επιπλέον δεν έχουμε καμία ενημέρωση για τον τρόπο διαχείρισης αυτών των ποσών. Επιπρόσθετα  η Δημοτική αρχή, διαρκώς απαξιώνει  τη  δηλωμένη πρόθεσή μας για  εθελοντική συμμετοχή και δράση, με οποιονδήποτε τρόπο, κρατώντας μας παράλληλα στο σκοτάδι.

  2ο ΘΕΜΑ: ΝΑΙ

  «Ορισμός μελών Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Σταυρούπολης»

  3ο ΘΕΜΑ: ΟΧΙ

  «Έγκριση υψομετρικής μελέτης στις οδούς Διομήδη – Αγριανών – Κλεισούρας, στη Ν. Χρύσα Ξάνθης» διότι δεν είναι επείγον θέμα για να αποφασιστεί σε Συμβούλιο δια περιφοράς.

  Παρακαλούμε, μετά το τέλος της σημερινής, δια περιφοράς, συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, να μας κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά τόσο η ψήφος όσο και η αιτιολόγηση για κάθε θέμα, όλων των μελών του Συμβουλίου, καθώς επίσης και η απόφαση που λήφθηκε για κάθε θέμα.

  “ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΞΑΝΘΗ“