Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη για την εκλογή Σχολικών Επιτροπών και αντιπροσώπους για την ΠΕΔ

    Με 3 μόνο θέματα συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης για να εκλέξει τις σχολικές επιτροπές  ΠΕ – ΔΕ και εκπροσώπους στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ).

    Συγκεκριμένα:

    1ο ΘΕΜΑ : Εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
    2ο ΘΕΜΑ : Ορισμός μελών στο διοικητικό συμβούλιο του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
    3ο ΘΕΜΑ : Ορισμός μελών στο διοικητικό συμβούλιο του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»