11/10/19 Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 11/10/2019

Συνεδριάζει την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου στις 18.00 το δημοτικό συμβούλιο Ξάνθης

Αναλυτικά τα θέματα:

01ο ΘΕΜΑ: Αποδοχή αιτήματος του Σωματείου Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Ξάνθης «Ο Άγιος Χριστόφορος» για παράταση χρονικής προθεσμίας αλλαγής εξωτερικού χρωματισμού ΕΔΧ taxi αυτοκινήτων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)

02ο ΘΕΜΑ: Συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών Και Πόλεων (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης)

03ο ΘΕΜΑ: Διαμόρφωση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κιουταχείας 24 (εισηγήτρια Δέσποινα Παρτσαλίδου, Πρόεδρος ΕΠΖ)

04ο ΘΕΜΑ: Διαμόρφωση θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Δημοκρίτου 4 (εισηγήτρια Δέσποινα Παρτσαλίδου, Πρόεδρος ΕΠΖ)

05ο ΘΕΜΑ: Συγκρότηση της Επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ.6 Ν.3463/2006) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης)

06ο ΘΕΜΑ: Δωρεάν κατά χρήση παραχώρηση ακινήτου με χρησιδάνειο εντός του στρατοπέδου Στεφανίδη στην Ξάνθη (συντάκτρια Μαρία Οκταποδά)

07ο ΘΕΜΑ: Ορισμός έντεκα (11) μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξάνθης (ΔΕΥΑΞ) και των αναπληρωτών τους, ορισμός προέδρου και διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης)

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 11/10/2019

Η δεύτερη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου στις 19:00 (μια ώρα μετά τη πρώτη συνεδρίαση) με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη.

01ο ΘΕΜΑ: Διόρθωση της με αριθμό 197/2013 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού 40 Εκκλησιών 3Α» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ζερενίδης Ιωάννης)

02ο ΘΕΜΑ: Χορήγηση έγκριση εισόδου εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «ελαφρύ φορτηγό» σε δημοτική οδό αγροκτήματος Λεύκης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ζερενίδης Ιωάννης)

03ο ΘΕΜΑ: Χορήγηση έγκριση εισόδου εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «ελαφρύ φορτηγό» στο 1,5 χλμ της δημοτικής οδού Ξάνθης – Καβάλας (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ζερενίδης Ιωάννης)

04ο ΘΕΜΑ: Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Δημοκρατίας στην «Εθελοντική Ομάδα υποστήριξης μητρικού θηλασμού» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ζερενίδης Ιωάννης)

05ο ΘΕΜΑ: Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Δημοκρατίας στο «Κοινωνικό Κέντρο Σταύρος Χαλιορής (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ζερενίδης Ιωάννης)

06ο ΘΕΜΑ: Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Δημοκρατίας στoν «Ραδιοσταθμό Paradise 93” (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ζερενίδης Ιωάννης)

07ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της με αριθμό 63/2019 απόφαση της ΕΠΖ σχετικά με την «έγκριση της υψομετρικής μελέτης στο Ο.Τ.5 του οικισμού Ευμοίρου» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ)

08ο ΘΕΜΑ: Έκδοση απόφασης για την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της οδού Νέστου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ)

09ο ΘΕΜΑ: Έκδοση απόφασης για τη διαμόρφωση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κιουταχείας 22 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ)

10ο ΘΕΜΑ: Συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)

11ο ΘΕΜΑ: Παραχώρηση του κλειστού γυμναστηρίου «Φ. Αμοιρίδης» στη Μαρία Ηλ. Περκουλίδου – Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις «Πολιτιστική Θεσσαλονίκη» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης)

12ο ΘΕΜΑ: Παράταση μίσθωσης του ΚΕΠ 314 έως την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης)

13ο ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού με το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (συντάκτρια Μαρία Σπανού)

14ο ΘΕΜΑ: Μεταβίβαση ή μη άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών υπαίθριου εμπορίου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)

15ο ΘΕΜΑ: Έγκριση κάλυψης δαπάνης ταφής θανόντα λόγω οικονομικής αδυναμίας (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ)

16ο ΘΕΜΑ: Οικονομική ενίσχυση Συλλόγων

17ο ΘΕΜΑ: Ορισμός δεκατριών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του νπδδ με την επωνυμία “Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης” και των αναπληρωτών τους, ορισμός προέδρου και αντιπροέδρου και διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης)

18ο ΘΕΜΑ: Ορισμός έντεκα μελών Διοικητικού Συμβουλίου του νπδδ με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Ξάνθης” (ΚΚΠΑ) και των αναπληρωτών τους, ορισμός προέδρου και αντιπροέδρου και διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης)

19ο ΘΕΜΑ: Ορισμός έντεκα μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας Δήμου Ξάνθης με το διακριτικό τίτλο «ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ» και των αναπληρωτών τους, ορισμός προέδρου και αντιπροέδρου και διάρκεια της θητείας του διοικητικού συμβουλίου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης)

20ο ΘΕΜΑ: Ορισμός αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου Ξάνθης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης (ΣΔΑΝΞ) και των αναπληρωτών τους (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης)

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ