Αξιοποίηση του «Πράσινου Ταμείου»

Καλούμε τον Δήμο Ξάνθης να αξιοποιήσει τη δράση του Πράσινου Ταμείου για τη χρηματοδότηση αρχιτεκτονικών διαγωνισμών για ελευθέρους χώρους και κτιριακές υποδομές

Το Πράσινο Ταμείο, από τις 28/11/2018, καλεί Δήμους της χώρας, να υποβάλλουν προτάσεις για τηχρηματοδότηση διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».
Η πρόσκληση αφορά, μεταξύ άλλων, μελέτες αστικών αναπλάσεων – διαμόρφωσης ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων (πάρκων, αλσών, πλατειών, οδών και πεζοδρόμων), αλλά και αρχιτεκτονικές μελέτες κτηριακών έργων για πολιτιστικές εγκαταστάσεις (μουσεία, βιβλιοθήκες, κτίρια εκθέσεων, πινακοθήκες, γλυπτοθήκες, πνευματικά κέντρα κλπ), χώρους συνάθροισης κοινού (συνεδριακά κέντρα, θέατρα, κινηματογράφοι, αμφιθέατρα, χώροι διαλέξεων και συναυλιών κλπ), κτίρια κοινωνικών & αθλητικών υποδομών τοπικής κλίμακας κ.α. μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο των κτηρίων αυτών.
Με αφορμή αυτή τη δράση, ως επικεφαλής της δημοτικής κίνησης «Πολίτες για την Ξάνθη» και Υποψήφιος Δήμαρχος Ξάνθης, δηλώνουμε τα εξής:
«Θέλουμε η Ξάνθη να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο στη κατεύθυνση της αναβάθμισης των ελεύθερων χώρων και των υποδομών του προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, που τόσο λείπουν από τον Δήμο μας
Η ένταξη στην παραπάνω δράση θα δώσει την ευκαιρία στο Δήμο Ξάνθης να αποκτήσει σύγχρονες μελέτες για αστικές αναπλάσεις, διαμορφώσεις ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, αλλά και την αναβάθμιση των πολιτιστικών – κοινωνικών – αθλητικών κτιρίων και υποδομών.
Καλούμε την διοίκηση του Δήμου να κινήσει άμεσα όλες τις σχετικές διαδικασίες, ώστε ο Δήμος μας να εξασφαλίσει την ένταξή του στην ανωτέρω δράση.»