Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης την 31/05/2017

1(DHMOTIKO)Συνεδριάζει στις 31 Απριλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης με 55 θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί “ζωντανά” από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης.

Τα θέματα:

 • 01ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στους εργαζομένους του Ινστιτούτου Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)
 • 02ο ΘΕΜΑ :  Τροποποίηση – Συμπλήρωση της με αριθμό 286/2016 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 • 03ο ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΗΣΑΚΙ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 04ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 05ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 06ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 07ο ΘΕΜΑ : Χορήγηση έγκρισης εισόδου εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «φορτηγό ρυμουλκό με ρυμουλκούμενο» από την εγκατάσταση «συνεργείο συντήρησης αυτοκινήτων ειδικότητας μηχανοτεχνίτη και τεχνίτη αναρτήσεων» της «Βασιλειάδης Σταύρος & ΣΙΑ ΟΕ» στη θέση δυτικά του Σιδηροδρομικού Σταθμού Ξάνθης (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 08ο ΘΕΜΑ : Μεταφορά πίστωσης στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση Δήμου Ξάνθης»  (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 09ο ΘΕΜΑ : Κατανομή πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Θεόδωρος Πιπέλης)
 • 10ο ΘΕΜΑ : 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • 11ο ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη της με αριθμό 38/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 • 12ο ΘΕΜΑ :  Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση ή μη ενός φορτηγού στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
 • 13ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της χρήσης μισθίου σε τρίτον (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
 • 14ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την μείωση ή μη του μισθώματος καταστήματος στην οδό Π. Τσαλδάρη 115 ιδιοκτησίας Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
 • 15ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη της μίσθωσης καταστήματος στο κέντρο Χονδρεμπορίου (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
 • 16ο ΘΕΜΑ : Παράταση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 9ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης (Θεόδωρος Πιπέλης)
 • 17ο ΘΕΜΑ :  Μίσθωση ακινήτου για την λειτουργία παραρτήματος του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ξάνθης στον οικισμό Δροσερού (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 • 18ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό των τελών και δικαιωμάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων για το έτος 2017 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • 19ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την τροποποίηση και συμπλήρωση των με αριθμό 290/2016 και 292/2016 προγενέστερων αποφάσεων του Δημοτικού συμβουλίου σχετικά με την επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού και τέλους ακίνητης περιουσίας για το έτος 2017 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • 20ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση της με αριθμό 93/9-5-2017 σχετικά με τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου κατ’ άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής )
 • 21ο ΘΕΜΑ : Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 1ο τρίμηνο του 2017 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • 22ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Αλεξία Γκιρτζίκη Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 23ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Αλεξία Γκιρτζίκη Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 24ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Σταύρου Βλαχοπούλου (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Αλεξία Γκιρτζίκη Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 25ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων επί της οδού Ανατολικής Ρωμυλίας (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Αλεξία Γκιρτζίκη Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 26ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Κλεμανσώ 17Α (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Αλεξία Γκιρτζίκη Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 27ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Λεωφόρου Στρατού 11 (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Αλεξία Γκιρτζίκη Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 28ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την απαγόρευση στάσης στάθμευσης και δημιουργίας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Παρόδου Θεοδώρου Δούκα (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Αλεξία Γκιρτζίκη Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 29ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Φιλαδελφείας 95 (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Αλεξία Γκιρτζίκη Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 30ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση της με αριθμό 58/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την τοποθέτηση αγάλματος του Κων/νου Καραμανλή στην πλατεία Διοικητηρίου Ξάνθης ((εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Αλεξία Γκιρτζίκη Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 31ο ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη της με αριθμ.22/2017 απόφασης της ΕΠΖ για τη μη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών δημόσιου λατομικού χώρου μαρμάρου έκτασης 46.655,35 τ.μ. στη θέση «Κερασιά» του Δ.Δ. Κομνηνών του Δ. Ξάνθης ΠΕ Ξάνθης (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Αλεξία Γκιρτζίκη Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 32ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση ή μη της με αριθμ.23/2017 απόφασης της ΕΠΖ για τη μη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών δημόσιου λατομικού χώρου μαρμάρου έκτασης 75.293,36 τ.μ. στη θέση «Μαυρόρεμα» του Δ.Δ. Κομνηνών του Δ. Ξάνθης ΠΕ Ξάνθης (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Αλεξία Γκιρτζίκη Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 33ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση ή μη της με αριθμ.24/2017 απόφασης της ΕΠΖ για τη μη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών δημόσιου λατομικού χώρου μαρμάρου έκτασης 91.323,20 τ.μ. στη θέση «Μαυρόρεμα» του Δ.Δ. Κομνηνών του Δ. Ξάνθης ΠΕ Ξάνθης (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Αλεξία Γκιρτζίκη Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 34ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση ή μη της με αριθμ.25/2017 απόφασης της ΕΠΖ για τη μη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών δημόσιου λατομικού χώρου μαρμάρου έκτασης 99.729,196 τ.μ. στη θέση «Αχλάδα» του Δ.Δ. Κομνηνών του Δ. Ξάνθης ΠΕ Ξάνθης (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Αλεξία Γκιρτζίκη Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 35ο ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη της με αριθμ.26/2017 απόφασης της ΕΠΖ για τη μη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών δημόσιου λατομικού χώρου μαρμάρου έκτασης 99.319,254 τ.μ. στη θέση «Αχλάδα» του Δ.Δ. Κομνηνών του Δ. Ξάνθης ΠΕ Ξάνθης (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Αλεξία Γκιρτζίκη Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 36ο ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη της με αριθμ.27/2017 απόφασης της ΕΠΖ για τη μη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών δημόσιου λατομικού χώρου μαρμάρου έκτασης 99.979,223 τ.μ. στη θέση «Αχλάδα» του Δ.Δ. Κομνηνών του Δ. Ξάνθης ΠΕ Ξάνθης (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Αλεξία Γκιρτζίκη Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 37ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση ή μη της με αριθμ.28/2017 απόφασης της ΕΠΖ για τη μη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών δημόσιου λατομικού χώρου μαρμάρου έκτασης 99.649,488 τ.μ. στη θέση «Αχλάδα» του Δ.Δ. Κομνηνών του Δ. Ξάνθης ΠΕ Ξάνθης (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Αλεξία Γκιρτζίκη Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 38ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση ή μη της με αριθμ.29/2017 απόφασης της ΕΠΖ για τη μη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών δημόσιου λατομικού χώρου μαρμάρου έκτασης 98.943,791 τ.μ. στη θέση «Αχλάδα» του Δ.Δ. Κομνηνών του Δ. Ξάνθης ΠΕ Ξάνθης (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Αλεξία Γκιρτζίκη Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 39ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση ή μη της με αριθμ.30/2017 απόφασης της ΕΠΖ για τη μη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών δημόσιου λατομικού χώρου μαρμάρου έκτασης 99.901,191 τ.μ. στη θέση «Αχλάδα» του Δ.Δ. Κομνηνών του Δ. Ξάνθης ΠΕ Ξάνθης (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Αλεξία Γκιρτζίκη Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 40ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση ή μη της με αριθμ.31/2017 απόφασης της ΕΠΖ για τη μη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών δημόσιου λατομικού χώρου μαρμάρου έκτασης 99.996,658 τ.μ. στη θέση «Αχλάδα» του Δ.Δ. Κομνηνών του Δ. Ξάνθης ΠΕ Ξάνθης (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Αλεξία Γκιρτζίκη Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 41ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση ή μη της με αριθμ.32/2017 απόφασης της ΕΠΖ για τη μη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών δημόσιου λατομικού χώρου μαρμάρου έκτασης 99.835,520 τ.μ. στη θέση «Αχλάδα» του Δ.Δ. Κομνηνών του Δ. Ξάνθης ΠΕ Ξάνθης (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Αλεξία Γκιρτζίκη Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 42ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση ή μη της με αριθμ.33/2017 απόφασης της ΕΠΖ για τη μη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών δημόσιου λατομικού χώρου μαρμάρου έκτασης 99.215,514 τ.μ. στη θέση «Αχλάδα» του Δ.Δ. Κομνηνών του Δ. Ξάνθης ΠΕ Ξάνθης (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Αλεξία Γκιρτζίκη Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 43ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση ή μη της με αριθμ.34/2017 απόφασης της ΕΠΖ για τη μη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών δημόσιου λατομικού χώρου μαρμάρου έκτασης 99.133.504 τ.μ. στη θέση «Αχλάδα» του Δ.Δ. Κομνηνών του Δ. Ξάνθης ΠΕ Ξάνθης (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Αλεξία Γκιρτζίκη Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 44ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση ή μη της με αριθμ.35/2017 απόφασης της ΕΠΖ για τη μη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών δημόσιου λατομικού χώρου μαρμάρου έκτασης 99.835,82 τ.μ. στη θέση «Σταυροδρόμι» του Δ.Ξάνθης (πλησίον όρους Τσαλ & εκκλησίας Αγ. Γεωργίου) (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Αλεξία Γκιρτζίκη Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 45ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση ή μη της με αριθμ.36/2017 απόφασης της ΕΠΖ για τη μη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών δημόσιου λατομικού χώρου μαρμάρου έκτασης 99.976,27 τ.μ. στη θέση «Σταυροδρόμι» του Δ.Ξάνθης (πλησίον όρους Τσαλ & εκκλησίας Αγ. Γεωργίου) (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Αλεξία Γκιρτζίκη Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 46ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμ.πρωτ.19857/16-5-2017 εισήγησης σχετικά με την έγκριση της παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
 • 47ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση της με αριθμ.πρωτ.20854/23-5-2017 εισήγησης σχετικά με την έγκριση της παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
 • 48ο ΘΕΜΑ : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ξάνθης με τον αναπληρωτή του στο Διεθνές Δημοκρίτειο Ίδρυμα (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 • 49ο ΘΕΜΑ : Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Δημοτικού Συμβούλου Ξάνθης (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 • 50ο ΘΕΜΑ : Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου Ξάνθης (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 • 51ο ΘΕΜΑ : Διαγραφή οφειλής της Τ.Σ.Χ. (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 • 52ο ΘΕΜΑ : Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού (εισηγήτρια Περιστέρα Κοκκίνου)
 • 53ο ΘΕΜΑ :  Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στον Α.Α. (εισηγητής Μιχαήλ Παπαδόπουλος)
 • 54ο ΘΕΜΑ : Οικονομική ενίσχυση λόγω έκτακτης ανάγκης (εισηγήτρια Χαρίκλεια Κυριακιδέλη)
 • 55ο ΘΕΜΑ : Οικονομική ενίσχυση Συλλόγων (εισηγήτρια Χαρίκλεια Κυριακιδέλη)