ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑ΄: Για το δημοτικό πάρκινγκ

Ξάνθη, 24/3/2017

ΕΡΩΤΗΣΗ  ΚΑ΄

Προς τον κ. Δήμαρχο Ξάνθης και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

Όπως είναι γνωστό, το 2013 δημοπρατήθηκε  για εκμίσθωση το δημοτικό πάρκινγκ. Από τότε και μέχρι σήμερα η επιχείρηση λειτούργησε για λίγους μήνες. Έκτοτε, ο Δήμος Ξάνθης και η εκμισθώτρια βρίσκονται σε νομική διαμάχη με αποτέλεσμα όλα αυτά τα χρόνια ο δήμος να μη λαμβάνει το μηνιαίο μίσθωμα (5220 €) και επιπλέον να έχει δαπανήσει υπέρογκα ποσά για διάφορες επεμβάσεις στο ακίνητο. Επιπρόσθετα, οι συμπολίτες μας έχουν στερηθεί τη χρήση ενός χώρου στάθμευσης. Επειδή κατά καιρούς έχουν γίνει αναφορές σχετικά με την κατάσταση του χώρου στάθμευσης θέτουμε τα εξής ερωτήματα:

α) Πότε σφραγίστηκε η δίοδος μεταξύ του υπόγειου χώρου της Δημοτικής Αγοράς και του δημοτικού πάρκινγκ, με την εντολή τίνος και με βάση ποια μελέτη και άδεια;

β) Έχουν αφαιρεθεί μεταλλικές ενισχύσεις από την παραπάνω δίοδο; Αν ναι με βάση ποια απόφαση, μελέτη και άδεια;

γ) Με ποιο ποσό έχει επιβαρυνθεί ο δήμος Ξάνθης για επεμβάσεις στο χώρο του πάρκινγκ μετά την έξωση της εκμισθώτριας;

δ) Κατά το 2012 δαπανήθηκε ποσό της τάξης των 45000 € περίπου για την αγορά αυτόματου μηχανήματος πληρωμής. Πότε λειτούργησε το μηχάνημα ή βρίσκεται εκτός λειτουργίας; Έχει ανατεθεί συντήρησή του και με τι κόστος;

ε) Εντεταλμένος ηλεκτρολόγος μηχανικός ανακάλεσε ηλεκτρολογικό σχέδιο που υπέβαλλε για το πάρκινγκ επικαλούμενος λόγους ασφάλειας. Υπάρχει σήμερα ηλεκτρολογικό σχέδιο του χώρου; Πόσα χρήματα δαπανήθηκαν στις αμοιβές για τα εν λόγω σχέδια;

Με τιμή

Νίκος Ανταμπούφης