Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης την 27/3/2017

1(DHMOTIKO)Συνεδριάζει στις 27 Μαρτίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης με 41 θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί “ζωντανά” από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης.

Τα θέματα:

 • 01ο ΘΕΜΑ :  Ορισμός μελών και των αναπληρωτών τους και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου  του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
 • 02ο ΘΕΜΑ : Ορισμός  μελών και αναπληρωτών τους και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου  Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
 • 03ο ΘΕΜΑ :  Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου που ορίζονται από αυτήν (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής)
 • 04ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση 2ου ΑΠ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Mανά)
 • 05ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 4ου ΑΠ του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Mανά)
 • 06ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση 7ου ΑΠ αρχικής σύμβασης & 6ου ΑΠ συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΩΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 07ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΟ 13Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη μανά)
 • 08ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 09ο ΘΕΜΑ : Χορήγηση έγκρισης εισόδου εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «βαρύ φορτηγό» στη Βιοτεχνία Επεξεργασίας Ξύλου με την επωνυμία Υιοί Α. Πανταζίδη ΟΕ στο 2οχλμ Ξάνθης Καβάλας (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 10ο ΘΕΜΑ : Χορήγηση έγκρισης εισόδου εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «βαρύ φορτηγό» στην υπό ίδρυση εγκατάσταση «Γεφυροπλάστιγγα ζύγισης» στο Αγρόκτημα Εύμοιρο Ξάνθης (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 11ο ΘΕΜΑ :  Χορήγηση έγκρισης εισόδου εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «ελαφρύ φορτηγό» στην υπό ίδρυση υπαίθριας αποθήκης φιαλών υγραερίου επί της δημοτικής οδού Λεύκης – Λαμπρινού (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 12ο ΘΕΜΑ :  Χορήγηση έγκρισης εισόδου εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «βαρύ φορτηγό» στην υπό ίδρυση εγκατάσταση βιοτεχνίας μεταλλικών κατασκευών σε γήπεδο στη θέση Εύμοιρο (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 13ο ΘΕΜΑ :  Εκδίκαση της από 10-2-2017 ένστασης του αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» κατά του 5ου λογαριασμού και 5ης πιστοποίησης του έργου (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 14ο ΘΕΜΑ : 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • 15ο ΘΕΜΑ :  Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 16ο ΘΕΜΑ : Κατανομή πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Θεόδωρος Πιπέλης)
 • 17ο ΘΕΜΑ : Προγραμματισμός για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2017 (άρθρο 205 παρ. 1 ν.3584/2007 και άρθρο 21 παρ. 1 ν. 2190/1994 όπως ισχύουν) (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
 • 18ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου (εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)
 • 19ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής υλικών της με αριθμ.πρωτ.13580/18-4-2016 σύμβασης σχετικά με την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • 20ο ΘΕΜΑ : Απευθείας αγορά ακινήτου μετά εξοπλισμού επί της Σάρδεων 12 (εισηγήτρια Βασιλική μεταξά)
 • 21ο ΘΕΜΑ : Έγκριση αντικατάστασης εγγυητή της μίσθωσης μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της Attika Bank (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
 • 22ο ΘΕΜΑ :  Παραχώρηση της χρήσης του μισθίου σε τρίτον (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
 • 23ο ΘΕΜΑ : Λύση μίσθωσης του καταστήματος Ε΄ στην οδό Παναγή Τσαλδάρη 115 (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
 • 24ο ΘΕΜΑ :  Καταβολή τιμήματος προσκυρωτέας έκτασης σε δόσεις του Α.Σ. (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
 • 25ο ΘΕΜΑ :  Επιστροφή χρηματικών ποσών από παράβολά αδειών μουσικής (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
 • 26ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης σχετικά με την άρση παραχώρησης φορτηγού οχήματος (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
 • 27ο ΘΕΜΑ : Παράταση μίσθωσης του καταστήματος που βρίσκεται στο Πίλημα (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
 • 28ο ΘΕΜΑ : Παράταση μίσθωσης (θέμα εξ αναβολής) (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
 • 29ο ΘΕΜΑ :  Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης (θέμα εξ αναβολής) (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
 • 30ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση διενέργειας προμηθειών τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων για το οικ. Έτος 2017 (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
 • 31ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση διενέργειας προμηθειών καυσίμων θέρμανσης – κίνησης και λιπαντικών για το οικ. Έτος 2017 (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
 • 32ο ΘΕΜΑ : Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση φιλοξενίας (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)
 • 33ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους (εισηγήτρια Σιμέλα Σαρροπούλου)
 • 34ο ΘΕΜΑ :  Αποδοχή δωρεάς μεταχειρισμένου πετρελαιοκίνητου οχήματος από το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αθανάσιος Μπαμπάτσος)
 • 35ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 10/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
 • 36ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 1/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με έγκριση απολογιστικών στοιχείων της οικονομικής διαχείρισης οικ. Έτους 2016» (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
 • 37ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση απολογισμού οικονομικής χρήσης έτους 2016 της σχολικής εφορείας του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Χρύσας (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
 • 38ο ΘΕΜΑ : Έγκριση απολογισμού οικονομικής χρήσης έτους 2016 της σχολικής εφορείας του 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
 • 39ο ΘΕΜΑ : Έγκριση απολογισμού οικονομικής χρήσης έτους 2016 της σχολικής εφορείας του 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
 • 40ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση απολογισμού οικονομικής χρήσης έτους 2016 της σχολικής εφορείας του 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
 • 41ο ΘΕΜΑ : Έγκριση απολογισμού οικονομικής χρήσης έτους 2016 της σχολικής εφορείας του 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)