ΕΡΩΤΗΣΗ ΙΗ΄: Για τη διαχείριση των απορριμμάτων

ΕΡΩΤΗΣΗ ΙΗ΄
Προς τον κ. Δήμαρχο Ξάνθης
Πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΝΜΑΘ κατά την οποία συζητήθηκαν νέα δεδομένα για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Από τη συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε προέκυψαν φόβοι για την τύχη του ΣΔΑΝΞ νομού Ξάνθης σχετικά με τον τρόπο ένταξής του στον περιφερειακό σχεδιασμό. Μετά και την τοποθέτηση του κ. Δημάρχου για το θέμα, απευθύνουμε τα παρακάτω ερωτήματα:
α) Θεωρεί θετική ή αρνητική εξέλιξη για ον Δήμο Ξάνθης τη σχετική απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου;
β) Μπορεί να πληροφορήσει το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα νέα δεδομένα στην ένταξη του ΣΔΑΝΞ στον σχεδιασμό της Περιφέρειας;
γ) Υπάρχουν προτάσεις υποστήριξης, αναβάθμισης ή μετεξέλιξης του ΣΔΑΝΞ από το Δήμο Ξάνθης και ποιες είναι αυτές;
δ) Μπορεί ο Δήμος Ξάνθης να εγγυηθεί τη μελλοντική λειτουργία του Συνδέσμου καθώς και την εργασία των υπαλλήλων του;
Με τιμή
Νίκος Ανταμπούφης
Δημοτική Κίνηση
www.xanthicity.gr