Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης την 14/11/2016

1(DHMOTIKO)Συνεδριάζει στις 14 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης με 39 θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί “ζωντανά” από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης.

Τα θέματα:

 • 01ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου ΣΠ της μελέτης: «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 02ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση 1ου ΣΠ της μελέτης: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ – ΣΤΑΤΙΚΩΝ & ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 03ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση 1ου ΣΠ της μελέτης: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΛΙΘΟΓΡΑΘΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΜΑΤΑ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 04ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση 2ου ΑΠ του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΙΧ. ΚΑΡΑΟΛΗ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 05ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση 3ου ΑΠ του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 06ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΗΣΑΚΙ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 07ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 08ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 5ου ΑΠΕ του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 09ο ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΙΟΥ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 10ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 11ο ΘΕΜΑ :  Εκδίκαση ένστασης της ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ κατά του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΑΡΔΕΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ» και έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του ως άνω έργου (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 12ο ΘΕΜΑ :  Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 13ο ΘΕΜΑ : Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 3ο τρίμηνο του 2016 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • 14ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 72/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση υψομετρικής μελέτης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Λομβαρδέας Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 15ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση – συμπλήρωση της με αριθμό 155/2016 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου σχετικά με την Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εμπορευμάτων και λοιπών δραστηριοτήτων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Λομβαρδέας Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 16ο ΘΕΜΑ : Τακτοποίηση λογαριασμών ενεργητικού της Γενικής Λογιστικής με αντίστοιχη μεταβολή του κεφαλαίου του Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Χαράλαμπος Θεοδοσάκης)
 • 17ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό ή μη τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2017 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • 18ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την επιβολή ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων Δήμου Ξάνθης για το έτος 2017 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • 19ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό ή μη του συντελεστή για την επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2017. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • 20ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό ή μη τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων για το οικονομικό έτος 2017 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • 21ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό ή μη του συντελεστή ΤΑΠ για το έτος 2017 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • 22ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό ή μη του τέλους διαφήμισης στο Δήμο Ξάνθης για το έτος 2017 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • 23ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό ή μη του ειδικού τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων για το έτος 2017 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • 24ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την επιβολή του τέλους άρδευσης, χρήσης αρδευτικών έργων και ρύθμισης άρδευσης κτημάτων στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης για το έτος 2017 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • 25ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την επιβολή του δικαιώματος ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης για το έτος 2017 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • 26ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την επιβολή του δικαιώματος ύδρευσης ζώων στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης για το έτος 2017 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • 27ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την επιβολή του τέλους χρήσης αποχετευτικών δικτύων στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης για το έτος 2017 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • 28ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό ημερήσιου τέλους πωλητών λαϊκών αγορών για το έτος 2017 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • 29ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου άσκησης υπαίθριου (στάσιμου και πλανόδιου) εμπορίου για το έτος 2017 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • 30ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον προσδιορισμό του ειδικού προστίμου εξόδων μεταφοράς και αποθήκευσης σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 50 του Ν.4257/2014 για το έτος 2017 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • 31ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς (εισηγήτρια Αθανασία Πανταζόγλου)
 • 32ο ΘΕΜΑ :  Τροποποίηση των όρων σύμβασης με την εταιρία «Παρκοτεχνική ΑΕ» για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • 33ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
 • 34ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση τμήματος του υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν του κολυμβητηρίου εμβαδού 3.024 τ.μ. με τη διενέργεια δημοπρασίας (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
 • 35ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση της προσχώρησης του Δήμου Ξάνθης στους όρους και τις συμφωνίες της σύμβασης ανοιχτού καταπιστευτικού (δεσμευμένου) λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες υψηλής ανεργίας) συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων – Β΄ φάση» και 14η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ξάνθης οικονομικού έτους 2016 (εισηγητής Αργύριος Ζολώτας)
 • 36ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για την αντιμετώπιση δαπανών κατά τη διάρκεια των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)
 • 37ο ΘΕΜΑ : Οικονομική ενίσχυση δημότη (εισηγήτρια Χαρίκλεια Κυριακιδέλη)
 • 38ο ΘΕΜΑ : Οικονομική ενίσχυση του Αθλητικού Συλλόγου «Λέσχη Τετρακίνησης Ξάνθης» (εισηγήτρια Χαρίκλεια Κυριακιδέλη)
 • 39ο ΘΕΜΑ :  Οικονομική ενίσχυση του Αθλητικού Συλλόγου «Αυτοκινητιστική Λέσχη» (εισηγήτρια Χαρίκλεια Κυριακιδέλη)