ΕΡΩΤΗΣΗ ΙΖ΄ της κίνησης που κατατέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 30/08/16

Προς τον κ. Δήμαρχο Ξάνθης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης έλαβε την ομόφωνη απόφαση με αρ. 393 κατά τη συνεδρίαση του της 26/8/2002, σύμφωνα με την οποία «… παραχωρεί δωρεάν στη Δ/θμια  Εκπ/ση Ξάνθης έκταση 15 τουλάχιστον στρεμμάτων για ανέγερση Μουσικού Σχολείου Ξάνθης στο στρατόπεδο Στεφανίδη …».

Μετά από δεκατέσσερα χρόνια και επειδή είναι επιτακτική η ανάγκη απόκτησης κτιρίου από το Μουσικό Σχολείο Ξάνθης, απευθύνουμε τα παρακάτω ερωτήματα:

α) Ποιές είναι οι μέχρι τώρα ενέργειες του Δήμου Ξάνθης για την υλοποίηση της παραπάνω απόφασης;

β) Ισχύει η παραπάνω απόφαση ή έχει τροποποιηθεί και με ποιόν τρόπο;

γ) Προτίθεται η Δημοτική Αρχή να ανταποκριθεί στο αίτημα πολλών φορέων και καλλιτεχνών για ανέγερση Μουσικού Σχολείου στην Ξάνθη και αν ναι με ποιόν τρόπο;

 

 

Με τιμή

Νίκος Ανταμπούφης