Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης την 8/06/16

1(DHMOTIKO)Συνεδριάζει στις 8 Ιουνίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης με 37 θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί “ζωντανά” από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης.

Τα θέματα:

 • 01ο ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 02ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 14ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΌ ΑΠΕ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 03ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 04ο ΘΕΜΑ :  Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «αποκαταστασεις & ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» εργολαβία: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 05ο ΘΕΜΑ :  Εκδίκαση της από 26-4-2016 ένστασης της εταιρίας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ» αναδόχου του έργου: «Αποκαταστάσεις & περιφράξεις δημοτικών έργων» εργολαβία: «Διαμόρφωση – Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 06ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «σημειακες παρεμβασεις ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 07ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 08ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την ονομασία Ανωνύμων οδών Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
 • 09ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στη Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 10ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού 40 Εκκλησιών 4 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 11ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 280 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 12ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ζωαγοράς 44 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 13ο ΘΕΜΑ : Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014 – 2020 (εισηγήτρια Ξανθή Γκαϊτατζή)
 • 14ο ΘΕΜΑ :  Τροποποίηση της με αριθμό 58/2015 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη «Συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης στην Κοινωνική Σύμπραξη που θα συσταθεί στην Περιφερειακή Ενότητας Ξάνθης στο πλαίσιο της αριθμ.πρωτ.Δ23/οικ49505/3609/22-12-2014 πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας για υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020, εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης και ορισμός ενός τεχνικού υπευθύνου» (εισηγήτρια Ξανθή Γκαϊτατζή)
 • 15ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση των όρων της σύμβασης με την Ατλαντική Ένωση ΑΕΓΑ που αφορά την ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • 16ο ΘΕΜΑ :  Κατανομή της πίστωσης λειτουργικών δαπανών Β΄ Δόση 2016, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)
 • 17ο ΘΕΜΑ :  Έκφραση γνώμης του δημοτικού συμβουλίου σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης (εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)
 • 18ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμό 271/2015 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη «Διόρθωση και συμπλήρωση της με αριθμό 56/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, σχετικά με την καθιέρωση εξαιρέσεων από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και του συνεχούς ωραρίου υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης για το έτος 2014 καθώς και την 24ωρη και 12ωρη λειτουργία υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες τους» (εισηγήτρια Δέσποινα Βασιλούδη)
 • 19ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 18/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
 • 20ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της με αριθμ.320/2008 προγενέστερης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και ορισμός Επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ.6 του Ν.3463/06) (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
 • 21ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της με αριθμό 78/2015 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό ενός Δημοτικού Συμβούλου στην Τριμελή Επιτροπή Εκκαθάρισης Αρχείων του Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
 • 22ο ΘΕΜΑ :  Τροποποίηση της με αριθμό 70/2016 προγενέστερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό ενός Δημοτικού Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
 • 23ο ΘΕΜΑ :  Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» και τροποποίηση της με αριθμ.224/2014 προγενέστερης απόφασης (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
 • 24ο ΘΕΜΑ :  Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου Ξάνθης και του αναπληρωτή του στο «Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας», ενός υπευθύνου και αναπληρωτή για το πρόγραμμα του Π.Ο.Υ. «Υγιείς Πόλεις» και ενός συντονιστή για το ίδιο πρόγραμμα (εισηγήτρια Ξανθή Γκαϊτατζή)
 • 25ο ΘΕΜΑ : Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
 • 26ο ΘΕΜΑ : Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 1ο τρίμηνο του 2016 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • 27ο ΘΕΜΑ : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • 28ο ΘΕΜΑ :   Παράταση σύμβασης μίσθωσης για τη στέγαση σχολικής μονάδας – 1ο Μειονοτικό Σχολείο Κιμμερίων (εισηγήτρια Ξανθή Γκαϊτατζή)
 • 29ο ΘΕΜΑ :  Πρόταση για τον καθορισμό αριθμού των αδειών πλανόδιου εμπορίου έτους 2016 (εισηγήτρια Αθανασία Πανταζόγλου)
 • 30ο ΘΕΜΑ :  Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων (εισηγήτρια Αθανασία Πανταζόγλου)
 • 31ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση περιπτέρου στην οδό Εθελοντή Αιμοδότη και Μιλτιάδου Αγαπητού στην Εκτενεπόλ ΟΤ 4Α του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
 • 32ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για την επιστροφή του τέλους κουβουκλίου σε μισθωτή περιπτέρου (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
 • 33ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για τη διαγραφή προσαυξήσεων του Χ.Ο. Ο. (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
 • 34ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για παράβαση ΚΟΚ (εισηγητή Κωνσταντίνο Κηπουρός)
 • 35ο ΘΕΜΑ : Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (εισηγητής Μιχαήλ Παπαδόπουλος)
 • 36ο ΘΕΜΑ : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτή σε διοργάνωση εκδήλωσης της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου Ξάνθης, Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος ΣΚΟΝΤΑ (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)
 • 37ο ΘΕΜΑ :  Οικονομικές ενισχύσεις Συλλόγων (εισηγήτρια Χαρίκλεια Κυριακιδέλη)