Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης την 16/02/16

1(DHMOTIKO)Συνεδριάζει στις 16 Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί “ζωντανά” από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης.

Τα θέματα:

 • 01ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο πλαίσιο των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ.Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 02ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ανδριανουπόλεως 29-33 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ.Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 03ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Μπρωκούμη 16 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ.Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 04ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την τοποθέτηση πινακίδας Ρ2 σε συμβολή δημοτικών οδών για τη σήμανση εισόδου – εξόδου καταστήματος (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 05ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης για ρύθμιση οδικής κυκλοφορίας στην οδό μεταξύ ΔΕΗ και Πανεπιστημίου (από την Βασ. Σοφίας έως το χώρο της Λαϊκής Αγοράς) (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ.Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 06ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Π. Τσαλδάρη 132 και Ηροδότου (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 07ο ΘΕΜΑ : Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Ξάνθης και ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για τη «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου ΞΑΝΘΗΣ», ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης & εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης για την υπογραφή της (εισηγητής Ιωάννης Τσακμάκης)
 • 08ο ΘΕΜΑ : 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • 09ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 10ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της αριθμ.245/2015 προγενέστερης απόφασης του ΔΣ η οποία αφορά «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ξάνθης στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης» (εισηγητής Πέτρος Παυλίδης)
 • 11ο ΘΕΜΑ : Έγκριση σύναψη συνδρομής σε ηλεκτρονικά μέσα/παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (εισηγητής Αποστολίδης Ελευθέριος)
 • 12ο ΘΕΜΑ : Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Αποστολίδης Ελευθέριος)
 • 13ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 7/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την «1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016» (εισηγητής Αποστολίδης Ελευθέριος)
 • 14ο ΘΕΜΑ : Έγκριση διενέργειας προμηθειών για το οικ. Έτος 2016 (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
 • 15ο ΘΕΜΑ : Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού Δήμου Ξάνθης για το έτος 2016 (εισηγήτρια Δέσποινα Βασιλούδη)
 • 16ο ΘΕΜΑ : Έγκριση ανάληψης δαπάνης και έγκριση φιλοξενίας στα πλαίσια των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)
 • 17ο ΘΕΜΑ : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτή στη διοργάνωση εκδήλωσης για τη δράση «Καταναλώνουμε ό,τι παράγουμε» (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)
 • 18ο ΘΕΜΑ : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτή στο 10ου Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)
 • 19ο ΘΕΜΑ : Οικονομική ενίσχυση συλλόγου (εισηγήτρια Χαρά Κυριακιδέλη)
 • 20ο ΘΕΜΑ : Συμμόρφωση στη με αριθμό 618/2016 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
 • 21ο ΘΕΜΑ : Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
 • 22ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλής από χρηματικούς καταλόγους του Μ.Χ. του Σ. (εισηγητής Μιχαήλ Παπαδόπουλος)
 • 23ο ΘΕΜΑ : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού του Ε.Α. του Δ. (εισηγήτρια Περιστέρα Κοκκίνου)
 • 24ο ΘΕΜΑ : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού του Μ.Ρ. του Σ. (εισηγήτρια Περιστέρα Κοκκίνου)
 • 25ο ΘΕΜΑ : Έγκριση απολογισμού έτους 2015 του ΝΠ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)
 • 26ο ΘΕΜΑ : Έγκριση απολογισμού έτους 2015 της Σχολικής Εφορείας 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων (εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)
 • 27ο ΘΕΜΑ : Έγκριση απολογισμού έτους 2015 της Σχολικής Εφορείας 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Χρύσας Ξάνθης (εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)