Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης την 25/1/2016

1(DHMOTIKO)Συνεδριάζει στις 25 Ιανουαρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί “ζωντανά” από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης.

Τα θέματα:

 • 01ο ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 02ο ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 03ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 3ου ΑΠ (ορθή Επανάληψη) του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ (2) ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 04ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του Έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 05ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του Έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 06ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΗΣΑΚΙ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 07ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του Έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 14ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΠΕ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 08ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου Δημαρχείου Ξάνθης & Αλλαγή χρήσης σε χώρο συνάθροισης κοινού και γραφεία – Προσθήκη ανελκυστήρα Α.Μ.Ε.Α.» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 09ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 10ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 11ο ΘΕΜΑ : Έγκριση για τη συνέχιση της μίσθωσης ακινήτου όπου στεγάζεται το Κέντρο στήριξης Ρομά και ευπαθών ομάδων (πρώην Κέντρο υποστήριξης και φροντίδας φτωχών οικογενειών με παιδιά) (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
 • 12ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας στην Π. Πόλη της Ξάνθης επί της οδού Π. Χρηστίδη 15 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 13ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού 4ης Οκτωβρίου 18 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 14ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της αριθμ.248/3-8-2015 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Παραχώρηση του κλειστού γυμναστηρίου «Φίλιππος Αμοιρίδης» στο Επιμελητήριο Ξάνθης για τη διοργάνωση της 2ης Γενικής Έκθεσης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδείας κ. Μιχαήλ Λομβαρδέας)
 • 15ο ΘΕΜΑ : Έκφραση γνώμης του δημοτικού συμβουλίου σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017 (εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)
 • 16ο ΘΕΜΑ : Κατανομή πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)
 • 17ο ΘΕΜΑ : Έγκριση διενέργειας της προμήθειας τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων για το έτος 2016 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • 18ο ΘΕΜΑ : 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • 19ο ΘΕΜΑ : Ορισμός δημοτικών συμβούλων για τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης υπηρεσιών (άρθρο 64 παρ.14 του ΠΔ28/80 και τη Συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών (άρθρο 67 παρ.1 του ΠΔ 28/80) για το έτος 2016 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • 20ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθμ.52/2015 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» σχετικά με την 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
 • 21ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
 • 22ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου με το Ν.4257/2014 (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
 • 23ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης των καταστημάτων 51-52 στη Δημοτικής Αγορά (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
 • 24ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη λύση της μίσθωσης του καταστήματος 33Α στη Δημοτική Αγορά (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
 • 25ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του αριθμ.3/2015 πρακτικού της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Γκιρτζίκη Αλεξία)
 • 26ο ΘΕΜΑ : Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για παράβαση του ΚΟΚ (εισηγητής Κωνσταντίνος Κηπουρός)