Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης την 21/12/2015

1(DHMOTIKO)Συνεδριάζει στις 21 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης με 28 θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί “ζωντανά” από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης.

Τα θέματα:

 • 01ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου ΑΠ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 02ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου ΑΠ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 03ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 4ου ΑΠ του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 04ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 05ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 06ο ΘΕΜΑ : Μεταφορά πίστωσης στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 07ο ΘΕΜΑ : Έκφραση γνώμης σχετικά με την αποδοχή ή μη αιτήματος του Σωματείου Ιδιοκτητών Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης Αυτοκινήτων Ν. Ξάνθης (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 08ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Ξάνθης για το έτος 2016 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ.Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • 09ο ΘΕΜΑ : Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 3ο τρίμηνο του 2015 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ.Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • 10ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 117/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την έγκριση κοπής επικίνδυνων δέντρων στην περιοχή Σαμακώβ Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ.Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 11ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης & στάθμευσης στην οδό Π. Τσαλδάρη 90 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ.Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 12ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης & στάθμευσης στην οδό Μεραρχίας & Σκιάθου (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ.Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 13ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Χατζησταύρου 1 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ.Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 14ο ΘΕΜΑ : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • 15ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής για προμήθειες που αφορούν το έτος 2015 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • 16ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθμ.84/2015 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
 • 17ο ΘΕΜΑ : Έγκριση των αριθμ.18/2015 και 19/2015 αποφάσεων του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος Επικοινωνίας» σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 και Ορισμός Ελεγκτών (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
 • 18ο ΘΕΜΑ : Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2016 (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
 • 19ο ΘΕΜΑ : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτή για τη διοργάνωση εκδήλωσης του Συνδέσμου Σχολικών Υποτροφιών (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)
 • 20ο ΘΕΜΑ : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτή για τη διοργάνωση εκδήλωσης με τη Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών Ξάνθης (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)
 • 21ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για την εκποίηση – μίσθωση – εκμίσθωση ακινήτων Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
 • 22ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη λύση της μίσθωσης του καταστήματος Ε΄ στην οδό Παναγή Τσαλδάρη 115 (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
 • 23ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4857/2014 (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
 • 24ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (εισηγήτρια Σοφία Μιχαλακίδου)
 • 25ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την επιστροφή τέλους κουβουκλίου σε μισθωτές περιπτέρων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. στ του άρθρου 76 του Ν.4257/2014 (εισηγήτρια Σοφία Μιχαλακίδου)
 • 26ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους για παραβάσεις ΚΟΚ (εισηγητής Κωνσταντίνος Κηπουρός)
 • 27ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 • 28ο ΘΕΜΑ : Οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη (εισηγήτρια Μαρίνα Μαϊδου)