Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης την 11/11/2015

1(DHMOTIKO)Συνεδριάζει στις 11 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης με 42 θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί “ζωντανά” από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης.

Τα θέματα:

 • 01ο ΘΕΜΑ : Οριστική παραλαβή της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΖΑΡΙΟΥ (ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ)» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 02ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου ΑΠ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΜΕΑ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 03ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου ΑΠ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ 14ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΌ ΑΠΕ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 04ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου ΑΠ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» εργολαβία: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 05ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου ΑΠ του έργου: «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 06ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 3ου ΑΠ του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 07ο ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 08ο ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 09ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Πεζογέφυρας Κοσύνθου στη θέση Νησάκι» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 10ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΙΟΥ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 11ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση προγενέστερων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν δημιουργία θέσεων στάθμευσης οχημάτων ατόμων με αναπηρία (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 12ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & 18η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 13ο ΘΕΜΑ : Αποδοχή αιτήματος για προσωρινή κατάληψη οδοστρώματος επί της οδού Φιλίππου 2 (εισηγητής Χαράλαμπος Αβραμίδης)
 • 14ο ΘΕΜΑ : Αποδοχή αιτήματος για προσωρινή κατάληψη οδοστρώματος επί της οδού Στογιαννίδη 25-27 (εισηγητής Χαράλαμπος Αβραμίδης)
 • 15ο ΘΕΜΑ : 19η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • 16ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης σχετικά με την αντικατάσταση των παραιτηθέντων από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου μελών του ΔΣ του ΝΠΔΔΔ με την επωνυμία (Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης) (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
 • 17ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθμ.42/2015 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016) (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
 • 18ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση τμήματος του υπαίθριου χώρου έμπροσθεν του κολυμβητηρίου εμβαδού 2020τμ με τη διενέργεια δημοπρασίας (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
 • 19ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης του αριθμ.39 καταστήματος στη Δημοτική Αγορά ύστερα από αίτηση του μισθωτή (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
 • 20ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της με αριθμό 236/2014 σχετικά με τη «Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων για την επιβολή προστίμων για την στάθμευση οχημάτων την περιοχή ελεγχόμενης στάθμευσης» (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
 • 21ο ΘΕΜΑ : Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
 • 22ο ΘΕΜΑ : Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του οικ. Έτους 2015 (εισηγητής Αργύριος Ζολώτας)
 • 23ο ΘΕΜΑ : Έγκριση λογαριασμών εκκαθάρισης της Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης «ΝΕΣΤΟΣ – ΡΟΔΟΠΗ» του πρώην Δήμου Σταυρούπολης Ξάνθης, απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη και ανάληψη ή μη των υποχρεώσεων της επιχείρησης από το Δήμο Ξάνθης (εισηγητής Αργύριος Ζολώτας)
 • 24ο ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση της επισκευής και συντήρησης των οχημάτων του Δήμου Ξάνθης – για την ομάδα 3: Επισκευή και συντήρηση δικύκλων και τρικύκλων, – για την ομάδα 5: εργασίες φανοποιείου – βαφής όλων των οχημάτων και – για την ομάδα 7: εργασίες επισκευής και συντήρησης ελαστικών (βουλκανιζατέρ) όλων των οχημάτων (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
 • 25ο ΘΕΜΑ : Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για την αντιμετώπιση δαπανών κατά την διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)
 • 26ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για αίτημα τροποποίησης σύμβασης παραχώρησης της χρήσης (με μίσθωμα) του Δασικού Χωριού «ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ» (εισηγητής Τσορμπατζίδης Βασίλειος)
 • 27ο ΘΕΜΑ : Εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης αιρετών (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
 • 28ο ΘΕΜΑ : Εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης αιρετών & εξωτερικών συνεργατών (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
 • 29ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2016 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • 30ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη αναπροσαρμογή ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων Δήμου Ξάνθης για το έτος 2016 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • 31ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή για την επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2016. (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • 32ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων για το οικονομικό έτος 2016 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • 33ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή ΤΑΠ για το έτος 2016 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • 34ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την επιβολή του δικαιώματος άρδευσης, χρήσης αρδευτικών έργων και ρύθμισης άρδευσης κτημάτων στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης για το έτος 2016 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • 35ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την επιβολή τελών του δικαιώματος ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης για το έτος 2016 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • 36ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την επιβολή τελών του δικαιώματος ύδρευσης ζώων στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης για το έτος 2016 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • 37ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την επιβολή του τέλους χρήσης αποχετευτικών δικτύων στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης για το έτος 2016 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • 38ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους διαφήμισης στο Δήμο Ξάνθης για το έτος 2016 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • 39ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του ειδικού τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων για το έτος 2016 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • 40ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό ημερήσιου τέλους πωλητών λαϊκών αγορών για το έτος 2016 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • 41ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου άσκησης υπαίθριου (στάσιμου και πλανόδιου) εμπορίου για το έτος 2016 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • 42ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό του ειδικού προστίμου εξόδων μεταφοράς και αποθήκευσης σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 50 του Ν.4257/2014 για το έτος 2016 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)