Συνάντηση Πολιτών

Την Δευτέρα 9/11/2015 και ώρα 20:00 στο καφέ Φίλοιστρον θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των Πολιτών για την Ξάνθη. Το κύριο θέμα συζήτησης θα είναι η κυκλοφοριακή μελέτη που δόθηκε για δημόσια διαβούλευση από το Δήμο.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να παραστούν για μια εποικοδομητική συζήτηση.