ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ο Δήμος Ξάνθης πριν την οριστική της έγκριση, τη θέτει στη διάθεση όλων για ενημέρωση, αλλά και σε δημόσια διαβούλευση ώστε ο κάθε πολίτης να μπορεί να εκφράσει την άποψή του και τις τυχόν παρατηρήσεις του προκειμένου να εξεταστούν από τους μελετητές.

Τα απαραίτητα έγγραφα μπορείτε να τα βρείτε στη σελίδα του Δήμου, εδώ.