Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης την 12/10/2015

1(DHMOTIKO)Συνεδριάζει στις 12 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης με 6 θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί “ζωντανά” από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης.

Τα θέματα:

  • 01ο ΘΕΜΑ : Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ξάνθης οικ. Έτους 2016 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής)
  • 02ο ΘΕΜΑ : Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
  • 03ο ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΩΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
  • 04ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
  • 05ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθμ.75/2015 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015) (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
  • 06ο ΘΕΜΑ : Καθορισμός ειδικότητας μιας (1) εγκεκριμένης θέσης για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών (εισηγήτρια Δέσποινα Βασιλούδη)