Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης την 28/9/2015

1(DHMOTIKO)Συνεδριάζει στις 28 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης με 28 θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί “ζωντανά” από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης.

Τα θέματα:

 • 01ο ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 02ο ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 03ο ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 04ο ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, ΠΡΟΥΣΣΗΣ & ΛΥΓΔΩΝ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 05ο ΘΕΜΑ : Μεταφορά πίστωσης στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 06ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & 16η Αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 07ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη χορήγηση προσωρινής άδειας κατάληψης τμήματος οδοστρώματος επί της οδού Φιλίππου ύστερα από αίτηση ενδιαφερόμενου (εισηγητής Χαράλαμπος Αβραμίδης)
 • 08ο ΘΕΜΑ : Καθορισμός αρμοδιοτήτων που έχουν σχέση με την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, που θα ασκούνται από Δημοτικούς υπαλλήλους και ορισμός υπαλλήλων για την άσκηση αυτών (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
 • 09ο ΘΕΜΑ : 17η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • 10ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση των όρων της σύμβασης με τη Βιομηχανία Γάλακτος Ξάνθης ΑΕ Ροδόπη για την προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων (δημοπρασία έτους 2015) (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • 11ο ΘΕΜΑ : Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2015 (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης)
 • 12ο ΘΕΜΑ : Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2015 (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης)
 • 13ο ΘΕΜΑ : Ανακήρυξη της Αυτού Εξοχότητος του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Β. Παυλόπουλου, Επίτιμου Δημότη του Δήμου Ξάνθης
 • 14ο ΘΕΜΑ : Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση οργάνωσης εκδήλωσης στη Δημοτική Κοινότητα Ευμοίρου, Δημοτική Κοινότητα Κιμμερίων και Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης στα πλαίσια εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)
 • 15ο ΘΕΜΑ : Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση φιλοξενίας (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)
 • 16ο ΘΕΜΑ : Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
 • 17ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθμ.35/2015 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης) σχετικά με την έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015) (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
 • 18ο ΘΕΜΑ : Έκδοση απόφασης σχετικά με την τροποποίηση τιμών του Δασικού Χωριού Ερύμανθου ύστερα από την επιβολή αύξησης του ΦΠΑ (εισηγήτρια Σιμέλλα Σαρροπούλου)
 • 19ο ΘΕΜΑ : Ανάκληση της αριθμ.38/2001 προγενέστερης απόφασης του ΔΣ του πρώην Δήμου Σταυρούπολης σχετικά με τη δωρεάν παραχώρηση του Κοινοτικού καταστήματος Καρυοφύτου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Καρυοφυτιανών και εκ νέου παραχώρηση στο Σύλλογο Νέων και Φίλων Καρυοφύτου Ν. Ξάνθης (εισηγητής Βασίλειος Τσορμπατζίδης)
 • 20ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους για παραβάσεις ΚΟΚ (εισηγητής Κωνσταντίνος Κηπουρός)
 • 21ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης στην εταιρία «Δ. Μασούτης ΑΕ» καταστήματος «Επιχείρηση Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων & Ποτών (Υπεραγορά τροφίμων)» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3377/05 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 • 22ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων (εισηγήτρια Σοφία Μιχαλακίδου)
 • 23ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για παραχώρηση κατά χρήση μηχανήματος έργου καλαθοφόρου από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ξάνθης (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
 • 24ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την άρση παραχώρησης μηχανήματος έργου ισοπεδοτή γαιών από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ξάνθης (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
 • 25ο ΘΕΜΑ : Μερική ανάκληση της αριθμ.241/1979 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
 • 26ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη μείωση ή μη μισθώματος του καταστήματος Α στην οδό Π. Τσαλδάρη κατόπιν αίτησης του μισθωτή (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
 • 27ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης και την εκ νέου εκμίσθωση του καταστήματος Δ στην οδό Π. Τσαλδάρη 115 (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
 • 28ο ΘΕΜΑ : Οικονομική ενίσχυση συλλόγου (εισηγητής Σωτήριος Χρυσαφίδης)