Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης την 7/9/2015

1(DHMOTIKO)Συνεδριάζει στις 7 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί “ζωντανά” από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης.

Τα θέματα:

 • 01ο ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού διαπαραταξιακής επιτροπής για την κατανομή των χώρων υπαίθριας διαφήμισης για την προεκλογική προβολή των υποψήφιων κομμάτων για τις Εθνικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 (εισηγήτρια Σοφία Μπασματζή)
 • 02ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & 14η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 03ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 04ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 05ο ΘΕΜΑ : Μεταφορά πίστωσης στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 06ο ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΟΣΕ ΔΕ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 07ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 3ου Α.Π. του: « ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 08ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 09ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΗΣΑΚΙ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 10ο ΘΕΜΑ : Συμπλήρωση – διόρθωση της αριθμ.118/2015 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Τροποποίηση – συμπλήρωση των όρων της αριθμ.1637/29-4-2004 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων» (εισηγητής Χαράλαμπος Αβραμίδης)
 • 11ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της Β΄ φάσης Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Ξάνθης – Στρατηγικό σχέδιο για την περίοδο 2015 – 2019 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής)
 • 12ο ΘΕΜΑ : Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 2ο τρίμηνο του 2015 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • 13ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας του χώρου αναψυχής «Λιμνίου» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 14ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις εισόδους περιμετρικά του χώρου αναψυχής «Λιμνίου» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 15ο ΘΕΜΑ : Έκδοση απόφασης για την τοποθέτηση μετρητικών σταθμών ακτινοβολίας στην οροφή του κτηρίου Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και στην οροφή του Δημαρχείου Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 16ο ΘΕΜΑ : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • 17ο ΘΕΜΑ : Διόρθωση και συμπλήρωση της με αριθμό 56/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, σχετικά με την καθιέρωση εξαιρέσεων από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και του συνεχούς ωραρίου υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης για το έτος 2014 καθώς και την 24ωρη και 12ωρη λειτουργία υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες τους (εισηγήτρια Δέσποινα Βασιλούδη)
 • 18ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθμ.70/2015 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
 • 19ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων κίνησης και θέρμανσης (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης)
 • 20ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων (εισηγήτρια Σοφία Μιχαλακίδου)
 • 21ο ΘΕΜΑ : Οικονομική ενίσχυση Συλλόγου (εισηγήτρια Μαΐδου Μαρίνα)
 • 22ο ΘΕΜΑ : Οικονομική ενίσχυση Αθλητικού Σωματείου (εισηγητής Χρυσαφίδης Σωτήριος)