Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης την 10/7/2015

1(DHMOTIKO)Συνεδριάζει στις 10 Ιουλίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί “ζωντανά” από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης.

Τα θέματα:

 • 01ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής τροφίμων και βασικής ύλης συνδρομής του ΕΠ «Επισιτιστική και βασική υλική συνδρομή από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους άπορους» Δήμου Ξάνθης για το 2015 (εισηγήτρια Ξανθή Γκαϊτατζή)
 • 02ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 03ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της αρ.3/19-1-15 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ» εργολαβία: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 04ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 05ο ΘΕΜΑ : Έκδοση απόφασης για δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Πλάτωνος 42 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 06ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθμ.54/2015 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού» σχετικά με την 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
 • 07ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθμ.23/2015 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
 • 08ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθμ.29/2015 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. Έτους 2014 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
 • 09ο ΘΕΜΑ : Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
 • 10ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση τεσσάρων (4) κυλικείων στο Κλειστό Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
 • 11ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως κατεβληθέντων προνοιακών επιδομάτων (εισηγήτρια Σοφία Μιχαλακίδου)
 • 12ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως κατεβληθέντων προνοιακών επιδομάτων (εισηγήτρια Σοφία Μιχαλακίδου)
 • 13ο ΘΕΜΑ : Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους για παραβάσεις ΚΟΚ (εισηγητής Κωνσταντίνος Κηπουρός)
 • 14ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στον Ο.Κ. (εισηγητής Μιχαήλ Παπαδόπουλος)
 • 15ο ΘΕΜΑ : Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού στην εταιρία “ΕΛΙΣΣΩ ΑΕ” (εισηγήτρια Περιστέρα Κοκκίνου)
 • 16ο ΘΕΜΑ : Επιβολή προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 • 17ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη διακοπή μισθωτικής σύμβασης και διαγραφή μέρους οφειλής από χρηματικό κατάλογο του Π.Δ. του Ξ. (εισηγήτρια Σιμέλα Σαρροπούλου)
 • 18ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με αριθμό 202/2015 σχετικά με την Συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης ως συνδιοργανωτή στο 3ου Πανελλήνιο Πολιτιστικό Αντάμωμα Θράκης
 • 19ο ΘΕΜΑ : Οικονομική ενίσχυση συλλόγου