Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης την 10/6/2015

1(DHMOTIKO)Συνεδριάζει στις 10 Ιουνίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί “ζωντανά” από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης.

Τα θέματα:

01ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

 • 02ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου ΑΠ & 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΗΣΑΚΙ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 03ο ΘΕΜΑ : Μεταφορά πίστωσης στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 04ο ΘΕΜΑ : Κατανομή πίστωσης λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (εισηγήτρια Μαρίνα Νικολάου)
 • 05ο ΘΕΜΑ : Άδεια εγκατάστασης προσωρινής λυόμενης κατασκευής δαπέδου σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Γ. Σταύρου 7-15 (εισηγητής Χαράλαμπος Αβραμίδης)
 • 06ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη αιτήματος για προσωρινή κατάληψη οδοστρώματος επί της οδού Κλεμανσώ (εισηγητής Χαράλαμπος Αβραμίδης)
 • 07ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την επανασύσταση ή μη της Δημοτικής Αστυνομίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4325/15 (εισηγήτρια Δέσποινα Βασιλούδη)
 • 08ο ΘΕΜΑ : 10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 (εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα)
 • 09ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του χώρου και της ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής έτους 2014 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
 • 10ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της με αριθμό 55/2015 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την «Έγκριση της σύναψης συνδρομής σε ηλεκτρονικά μέσα /παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου» (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
 • 11ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό του ημερήσιου τέλους πωλητών λαϊκών αγορών (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • 12ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό επιτρεπόμενου αριθμού αδειών και χωροθέτηση για την εγκατάσταση οίκων ανοχής στο Δήμο Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 13ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για προσωρινή τμηματική διακοπή ή τροποποίηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης προγραμματισμένου έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 14ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για προσωρινή τμηματική διακοπή ή τροποποίηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 15ο ΘΕΜΑ : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ξάνθης με τον αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση της ΑΝ ΞΑ. ΑΕ ΟΤΑ (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
 • 16ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την υπαγωγή σε ρύθμιση (100 δόσεων) της ΔΕΥΑΞ (εισήγηση Βασιλική Μεταξά)
 • 17ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την επιστροφή ή μη ποσού στην Νικόλαος Ανδρεάδης & ΣΙΑ ΟΕ (εισηγήτρια Περιστέρα Κοκκίνου)
 • 18ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης ανοίγματος λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με την από 20/4/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά)
 • 19ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του αριθμ.1 ισόγειου γραφείου στο κέντρο Χονδρεμπορίου (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
 • 20ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ή μη οφειλής του Γ.Π. (εισηγητής Μιχαήλ Παπαδόπουλος)
 • 21ο ΘΕΜΑ : Οικονομικές ενισχύσεις αθλητικών συλλόγων (εισηγητής Χρυσαφίδης Σωτήριος)