Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης την 18/5/2015

1(DHMOTIKO)Συνεδριάζει στις 18 Μαΐου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης με 8 θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί “ζωντανά” από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης.

Τα θέματα:

 • 01ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση 1ου ΑΠ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 02ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου ΑΠ του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 03ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 04ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 05ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΙΟΥ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 06ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση Διατηρητέου κτιρίου Δημαρχείου Ξάνθης & αλλαγή χρήσης σε χώρο συνάθροισης κοινού και γραφεία – προσθήκη ανελκυστήρα» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 07ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 08ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΗΣΑΚΙ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 09ο ΘΕΜΑ : Έγκριση μελέτης τροποποίησης θεμελίωσης ανατολικού ακρόβαθρου πεζογέφυρας (περιοχή Σαμακώβ) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΗΣΑΚΙ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 10ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ «ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΡΔΕΩΝ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 11ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ «ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΡΔΕΩΝ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 12ο ΘΕΜΑ :  Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» εργολαβία: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 13ο ΘΕΜΑ :  Αποδοχή αιτήματος ή μη του Σωματείου Ιδιοκτητών Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης Αυτοκινήτων (ΕΔΧ ΤΑΞΙ) Ν. Ξάνθης «Άγιος Χριστόφορος» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 14ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακή ρύθμιση στις οδούς που υλοποιείται το έργο: «ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΊΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΉΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΠΛΑΤΕΊΑΣ» (θέμα εξ’ αναβολής) (εισηγητής Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 15ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακή ρύθμιση στις οδούς που υλοποιείται το έργο: «Βελτίωση οδοστρωμάτων σε οδούς της Δ.Ε..Ξάνθης» (θέμα εξ’ αναβολής) (εισηγητής Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 16ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στη Δημοτική Κοινότητα Ευμοίρου (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 17ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Τοπική Κοινότητα Σταυρούπολης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 18ο ΘΕΜΑ :   Λήψη απόφασης για την έγκριση της αριθμ.40/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την τροποποίηση ορίων μόνιμου Καταφυγίου Άγριας Ζωής στις θέσεις «Παναγίας Καλαμούς – Ταξιαρχών Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 19ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για την έγκριση της αριθμ.41/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την κοπή δέντρων σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 20ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το A΄ τρίμηνο 2015(εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • 21ο ΘΕΜΑ : 9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 (εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα)
 • 22ο ΘΕΜΑ :  Τροποποίηση της αριθμ.311/2014 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2015 (εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα)
 • 23ο ΘΕΜΑ : Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2015 (εισηγήτρια Καρακατσάνη Πολυξένη)
 • 24ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2015 (εισηγήτρια Καρακατσάνη Πολυξένη)
 • 25ο ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας Ειδών Παντοπωλείου & Ειδών Αρτοποιείου του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Καρακατσάνη Πολυξένη)
 • 26ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθμ.4/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Θεάματος & Επικοινωνίας Δήμου Ξάνθης σχετικά με «Ψήφιση Ισολογισμού οικ. Έτους 2014» (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)
 • 27ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση της αριθμ.5/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Θεάματος & Επικοινωνίας Δήμου Ξάνθης σχετικά με «Ψήφιση Έκθεσης Πεπραγμένων Έτους 2014» (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)
 • 28ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση της αριθμ.43/2015 απόφασης του ΔΣ του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης σχετικά με 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)
 • 29ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση της αριθμ.13/2015 απόφασης του ΔΣ του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης σχετικά με τη 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 (εισηγητής Αποστολίδης Ελευθέριος)
 • 30ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση της αριθμ.18/2015 απόφασης του ΔΣ του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης σχετικά με τη 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 (εισηγητής Αποστολίδης Ελευθέριος)
 • 31ο ΘΕΜΑ : Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας και ημερήσιας αποζημίωσης αιρετού και μελετητή και καταβολής εξόδων κίνησης (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)
 • 32ο ΘΕΜΑ :  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ξάνθης στη Γενική Συνέλευση της ΕΠΑ-ΑΝΑΕ (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)
 • 33ο ΘΕΜΑ :  Σύσταση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)
 • 34ο ΘΕΜΑ :  Επικαιροποίηση της με αριθμό 117/2013 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με «Έγκριση πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής» (εισηγήτρια Τζανόγλου Καλλιόπη)
 • 35ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του αριθμ.48 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισηγήτρια Μόσχου Στέλλα)
 • 36ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση του αριθμ.1/2015 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Γκριτζίκη Αλεξία Πρόεδρος Επιτροπής)
 • 37ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση του αριθμ.2/2015 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Γκριτζίκη Αλεξία Πρόεδρος Επιτροπής)
 • 38ο ΘΕΜΑ :  Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους για παραβάσεις του ΚΟΚ (εισηγητής Κηπουρός Κων/νος)
 • 39ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων (εισηγήτρια Κυριακιδέλη Χαρά)
 • 40ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων (εισηγήτρια Κυριακιδέλη Χαρά)
 • 41ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων (εισηγήτρια Κυριακιδέλη Χαρά)
 • 42ο ΘΕΜΑ :  Επιβολή προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 (εισηγητής Κρασούλης Ηλίας)
 • 43ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για τον ορισμό οργάνου διενέργειας ελέγχου σε παιδότοπους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΚΥΑ 36873/02-07-2007 ΦΕΚ 1364/02-08-2007 τεύχος (εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)
 • 44ο ΘΕΜΑ : Οικονομική ενίσχυση Συλλόγων (εισηγητής Χρυσαφίδης Σωτήριος)
 • 45ο ΘΕΜΑ :  Οικονομική ενίσχυση Αθλητικών Συλλόγων (εισηγητής Χρυσαφίδης Σωτήριος)
 • 46ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση χώρου στο Σωματείο με την επωνυμία Κέντρο Μελετών «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», για χρήση αυτού ως ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (εισηγήτρια Χατζηνικολάου Αλεξάνδρα)
 • 47ο ΘΕΜΑ :  Εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικής καλλιεργήσιμης γης του αγροκτήματος Ιωνικού της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου Δήμου Ξάνθης για την καλλιεργητική περίοδο πενταετίας από το έτος 2015 έως και το έτος 2019 (εισηγήτρια Χατζηνικολάου Αλεξάνδρα)