Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης την 06/04/2015

Συνεδριάζει στις 6 Απριλίου 2015 ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 14:30 σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης με 8 θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί “ζωντανά” από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης.

Τα θέματα:

  •  01ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση – συμπλήρωση των όρων της αριθμ.1637/29-4-2004 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (εισηγήτρια Φάκα Όλγα)
  • 02ο ΘΕΜΑ : Υποκατάσταση αναδόχου για τη μελέτη με τίτλο: «Ολοκλήρωση Πολεοδομικής Μελέτης και πράξης Εφαρμογής στις περιοχές επέκτασης του ΓΠΣ Ξάνθης Λευκού Πύργου, Λαχανοκήπων και Σιδ. Σταθμού» (εισηγητής Νικολόπουλος Νικόλαος)
  • 03ο ΘΕΜΑ : Σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ξάνθης και Δήμου Νέστου και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)
  • 04ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
  • 05ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό αντιτίμου στο πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού με τίτλο: «Αυτοάμυνα σε ενήλικες» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
  • 06ο ΘΕΜΑ : Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2015 (εισηγήτρια Καρακατσάνη Πολυξένη)
  • 07ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (εισηγητής Αποστολίδης Ελευθέριος)
  • 08ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής καθορισμού κοινόχρηστων χώρων για χρήση τραπεζοκαθισμάτων των εμπορευμάτων και λοιπών δραστηριοτήτων (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)