Δελτίο Τύπου: ΠΑΛΑΙΟΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δήμαρχος και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) σφιχταγκαλιασμένοι σ’ ένα πολιτικό τανγκό μεθόδευσης και αυταρχισμού, παρασκηνίου και καμαρίλας άνοιξαν την παράσταση που δόθηκε σήμερα 25 Φεβρουαρίου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Επρόκειτο για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

Πολύ σύντομα ο κ. Πρόεδρος μας εξήγησε ότι το προεδρείο ομόφωνα (να η πρώτη κυβίστηση) αποφάσισε να μη διαβάσει την επιστολή μέλους του Δ.Σ. διότι έ(λογο)κρινε ότι έθιγε ζητήματα «προσωπικά». Στη συνέχεια, ακόμη πιο σύντομα, μας ανακοινώθηκε ότι πρέπει να ξεχάσουμε τη συζήτηση πριν τη ψηφοφορία αλλά μόνο θα ψηφίσουμε-εκλέξουμε συμπαραστάτη.

Ο κ. Πρόεδρος καθοδηγούσε στο ρόλο της αυθεντίας και ο κ. Δήμαρχος ανέλαβε να μας εξηγήσει: α) γιατί μετά από πέντε μήνες ξεκίνησε η διαδικασία δέκα μέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας και μέσα σε αργίες, β) γιατί, ενώ απαιτείται ευρύτερη συναίνεση, οδηγήθηκε σε μονομερή και στενά παραταξιακή  επιλογή, που ουσιαστικά υπονομεύει το θεσμό,  γ) γιατί, αντί της έντιμης πολιτικής διαβούλευσης με τις δυνάμεις του Δ.Σ. προτιμήθηκε η εν «κρυπτώ» και κατά «μόνας» πρόσκληση για υπερψήφιση συγκεκριμένης υποψηφίου και δ) γιατί επέλεξε να σιωπήσουν οι δημοτικοί σύμβουλοι καθώς και οι επτά υποψήφιοι/ες για τη θέση.

Το σύνολο των ενεργειών τους αναδεικνύει ότι η Δημοτική Αρχή δεν επιδίωξε αυτή τη διαβούλευση, δεν ενδιαφέρθηκε για μια ισχυρή υποψηφιότητα αλλά αντίθετα θέλησε να εξασφαλίσει μόνο την τυπική κάλυψη της εκλογής καθώς και τις τέσσερεις ψήφους μελών της αντιπολίτευσης(;). Το γεγονός ότι το σώμα δεν είχε τη δυνατότητα να αξιολογήσει ορθά τις υποψηφιότητες θεωρήθηκε λεπτομέρεια.

Η καταγγελία της διαδικασίας επιλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη και των μεθοδεύσεων που τη συνόδευσαν καθώς και η αντιδημοκρατική και επικίνδυνη στάση του Προεδρείου να λογοκρίνει και να απαγορεύει, μας οδήγησαν στο μονόδρομο της αποχώρησης από τη διαδικασία ώστε να μην υπάρχει η συναίνεσή μας σε κάτι που θεωρούμε ως αντιδημοκρατικό ολίσθημα και παλαιοκομματική μεθόδευση.

Τελικά, οι απαραίτητοι εικοσιεπτά βρέθηκαν ακριβώς, κάποιοι από την αντιπολίτευση «φωτίστηκαν», η κυβίστηση ολοκληρώθηκε και έχουμε πλέον συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης στο Δήμο μας!