Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 4/2/2015

Τα Θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

01ο ΘΕΜΑ :Έγκριση της αριθ.10/2015 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 (εισηγητής Αποστολίδης Ελευθέριος)

02ο ΘΕΜΑ :Έγκριση της αριθ.19/2015 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με Μερική ανάκληση της απόφασης 10/20-1-2015 του Δ.Σ. περί της «1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015» (εισηγητής Αποστολίδης Ελευθέριος)

03ο ΘΕΜΑ :Έγκριση της αριθ.20/2015 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 (εισηγητής Αποστολίδης Ελευθέριος)

04ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθ.4/2015 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με τον ορισμό ορκωτών ελεγκτών (εισηγητής Αποστολίδης Ελευθέριος)

05ο ΘΕΜΑ : Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση φιλοξενίας αποστολών από τους αδελφοποιημένους με τον Δήμο Ξάνθης και συνεργαζόμενους Δήμους για την περίοδο της Αποκριάς (εισηγήτρια Ιακωβίδου Θεοδοσία)

06ο ΘΕΜΑ : 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 (εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα)

07ο ΘΕΜΑ :Λήψη απόφασης σχετικά με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Ξάνθης με τον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Xanthi Runners (εισηγητής Πανδρακλάκης Αθανάσιος)

– See more at: http://www.radio899.gr/?q=node%2F3976#sthash.l9S7VybY.dpuf