Σχέδιο προϋπολογισμού 2015

Εκδόθηκε το Σχέδιο του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 από το Δήμο Ξάνθης, το οποίο τίθεται προς ψήφιση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης (Πλατεία Δημοκρατίας) και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00.

Συνημμένα το σχέδιο προς κάθε ενδιαφερόμενο: προϋπολογισμός 2015