Αμίαντος σε δημοτικές κατασκευές

amiantosΚατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης την 16/6/2014 ο Δήμαρχος Ξάνθης απάντησε στην ερώτηση που κατατέθηκε τον Απρίλιο και ενημέρωσε ότι η υπηρεσίες, μετά τα θέματα που έβαζε η ερώτησή μας, συμπλήρωσαν το έργο με την απομάκρυνση του αμιάντου κάτω από νέες συνθήκες και προδιαγραφές όπως προβλέπεται. Σε ερώτησή μας, αν υπάρχει η απαραίτητη άδεια από την υπηρεσία δόμησης η απάντηση ήταν καταφατική. Δεν υπήρξε το ίδιο σαφής η απάντησή του σχετικά με τα ερωτήματα που τέθηκαν για άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.
Το θετικό ήταν ότι μετά την ερώτησή μας, οι υπηρεσίες του Δήμου διόρθωσαν τα αρχικά προβλήματα και ο αμίαντος θα αφαιρεθεί από εξουσιοδοτημένο συνεργείο με βάση τις προδιαγραφές που προβλέπονται και με γνώμονα την προφύλαξη του περιβάλλοντος και ων εργαζομένων στις αποθήκες του Δήμου.

Η ερώτηση που είχε τεθεί τον Απρίλιο:

ΕΡΩΤΗΣΗ  ΙB΄

Προς τον Δήμαρχο Ξάνθης και τους αρμόδιους αντιδημάρχους

Με βάση την ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις παρεμβάσεις στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς και σχετικές αποφάσεις, προβλέπεται η διάνοιξη δρόμου στο χώρο πίσω από η ΔΕΗ προς τη Λαϊκή Αγορά. Αν η διάνοιξη προϋποθέτει την κατεδάφιση μέρους των αποθηκών στο χώρο (συνεργεία ηλεκτρολόγων κλπ) του Δήμου Ξάνθης οι ερωτήσεις είναι οι ακόλουθες:

α) Υπάρχει άδεια κατεδάφισης και πρόβλεψη για την απομάκρυνση του αμιάντου που είναι μέρος της κατασκευής;

β) Αν το έργο έχει ανατεθεί, υπάρχει η απαραίτητη πιστοποίηση του αναδόχου για την απομάκρυνση του αμιάντου;

γ) Σε ποιες άλλες εγκαταστάσεις του Δήμου Ξάνθης εξακολουθεί να υπάρχει αμίαντος στην κατασκευή; Ποιες είναι οι ενέργειες της Δημοτικής Αρχής για την καταγραφή και την απομάκρυνσή του;