Τη Δευτέρα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης με 33 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014 στις 18:30 σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης με 33 θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί “ζωντανά” από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης.

Τα θέματα:

 • 01ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την αποκατάσταση του μέλους ΖΕΥΞΗ Α.Τ.Ε. της αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ-ΖΕΥΞΗ Α.Τ.Ε. από την εταιρία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ για την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΑΡΔΕΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 02ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΩΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 03ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη καταβολή ή μη αποζημίωσης για βλάβες του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 04ο ΘΕΜΑ : Έγκριση σύναψης σύμβασης για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών στο έργο: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» αναδόχου ΖΑΓΝΑΦΕΡΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΔΕ, έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου, άμεση εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών ως «επείγουσες πρόσθετες εργασίες» και έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 05ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 06ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου ΑΠ & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 07ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου ΑΠ & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 08ο ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 09ο ΘΕΜΑ : Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινης Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 10ο ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΩΣ, ΠΡΟΥΣΣΗΣ & ΛΥΓΔΩΝ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 11ο ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΨΕΛΗΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 12ο ΘΕΜΑ : 12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014 (εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα)
 • 13ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & 13η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014 για έργα που χρηματοδοτούνται από ΣΑΤΑ επενδύσεων (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 14ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη αιτήματος για «Τοποθέτηση φωτεινού σταυρού φαρμακείου σε στύλο» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 15ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη αιτήματος για τη δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Δράμας ανάμεσα στις οδούς Κουντουριώτου και Αρκαδίου (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 16ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη αιτήματος για τη δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Θερμοπυλών (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 17ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακή ρύθμιση στις οδούς που υλοποιείται το έργο: «ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΊΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΉΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΠΛΑΤΕΊΑΣ» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 18ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακή ρύθμιση στις οδούς που υλοποιείται το έργο: «Βελτίωση οδοστρωμάτων σε οδούς της Δ.Ε..Ξάνθης» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 19ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας για τη διενέργεια ερευνητικής – δειγματοληπτικής γεώτρησης εντός δημοτικής έκτασης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 20ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό ή μη των θέσεων δύο περιπτέρων. (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 21ο ΘΕΜΑ : Έγκριση των με αριθμ.1 έως 6 και 7-8 Αποφάσεων της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ξάνθης(εισηγητής Κηπουρός Κων/νος)
 • 22ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του ετήσιου ανώτατου αριθμού παραστάσεων που μπορούν να δοθούν σε ένα χώρο με άδεια παράστασης (εισηγητής Κρασούλης Ηλίας)
 • 23ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την ανάκληση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρου λόγω θανάτου του δικαιούχου (εισηγητής Κρασούλης Ηλίας)
 • 24ο ΘΕΜΑ : Εκτέλεση προϋπολογισμού 1ου Τριμήνου 2014 (εισηγητής Μπένης Δημήτριος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής)
 • 25ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ή μη ποσού από χρηματικού καταλόγους του Γ.Δ. του Δ. επαγγελματία πωλητή της λαϊκης αγοράς της Ξάνθης (εισηγήτρια Κοκκίνου Περιστέρα)
 • 26ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του χώρου και του χρόνου διεξαγωγής της Ειδικής Δημόσιας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2013 (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
 • 27ο ΘΕΜΑ : Αποδοχή ή μη παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου και αντικατάστασής του από μέλος των ΔΣ Νομικών Προσώπων και της Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής Έργων του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
 • 28ο ΘΕΜΑ : Εκτός έδρας μετακίνησης & ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου, Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου και Αντιδημάρχου ΔΕ Σταυρούπολης (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
 • 29ο ΘΕΜΑ : Οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
 • 30ο ΘΕΜΑ : Οικονομική ενίσχυση Αθλητικών Συλλόγων (εισηγητής Πανδρακλάκης Αθανάσιος)
 • 31ο ΘΕΜΑ : Εγκριση της αριθ.41/14 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση αναμόρφωσης (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
 • 32ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθ.03/14 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Θεάματος & Επικοινωνίας Δήμου Ξάνθης σχετικά με την έγκριση του Ισολογισμού οικ. Έτους 2013 (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
 • 33ο ΘΕΜΑ : Καθορισμός χώρου βόσκησης ζώων θετικών (Β+) στην βρουκέλλωση βοειδών κτηνοτρόφου της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Σταυρούπολης Κυριάκος Παπαδόπουλος)