Ερώτηση – Παρέμβαση του Νίκου Ανταμπούφη στο Δημοτικό Συμβούλιο της 14/04/14

Πολίτες για την ΞάνθηΕΡΩΤΗΣΗ  ΙB΄

Προς τον Δήμαρχο Ξάνθης και τους αρμόδιους αντιδημάρχους

Με βάση την ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις παρεμβάσεις στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς και σχετικές αποφάσεις, προβλέπεται η διάνοιξη δρόμου στο χώρο πίσω από η ΔΕΗ προς τη Λαϊκή Αγορά. Αν η διάνοιξη προϋποθέτει την κατεδάφιση μέρους των αποθηκών στο χώρο (συνεργεία ηλεκτρολόγων κλπ) του Δήμου Ξάνθης οι ερωτήσεις είναι οι ακόλουθες:

α) Υπάρχει άδεια κατεδάφισης και πρόβλεψη για την απομάκρυνση του αμιάντου που είναι μέρος της κατασκευής;

β) Αν το έργο έχει ανατεθεί, υπάρχει η απαραίτητη πιστοποίηση του αναδόχου για την απομάκρυνση του αμιάντου;

γ) Σε ποιες άλλες εγκαταστάσεις του Δήμου Ξάνθης εξακολουθεί να υπάρχει αμίαντος στην κατασκευή; Ποιες είναι οι ενέργειες της Δημοτικής Αρχής για την καταγραφή και την απομάκρυνσή του;

Με τιμή

Νίκος Ανταμπούφης