Αποτελέσματα Έρευνας

Σας παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήσαμε από τις 30 Μαρτίου έως τις 8 ΑΠριλίου με σκοπό να διερευνήσουμε τις απόψεις των πολιτών του Δήμου Ξάνθης. Μπορείτε επίσης να δείτε την έρευνα σε PDF μορφή.