Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης την 27/12/2016

Συνεδριάζει στις 27 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης με 8 θέματα στην ημερήσια διάταξή του. Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί «ζωντανά» από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης. Τα θέματα: 01ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή ή μη του Δήμου Ξάνθης στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής…