Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης την 10/7/2015

Συνεδριάζει στις 10 Ιουλίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξή του. Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί «ζωντανά» από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης. Τα θέματα: 01ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής τροφίμων και βασικής ύλης συνδρομής του ΕΠ «Επισιτιστική και βασική υλική συνδρομή από…

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης την 10/6/2015

Συνεδριάζει στις 10 Ιουνίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξή του. Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί «ζωντανά» από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης. Τα θέματα: 01ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» (εισηγήτρια Μανά…

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης την 18/5/2015

Συνεδριάζει στις 18 Μαΐου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης με 8 θέματα στην ημερήσια διάταξή του. Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί «ζωντανά» από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης. Τα θέματα: 01ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση 1ου ΑΠ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)…

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης την 06/04/2015

Συνεδριάζει στις 6 Απριλίου 2015 ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 14:30 σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης με 8 θέματα στην ημερήσια διάταξή του. Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί «ζωντανά» από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης. Τα θέματα:  01ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση – συμπλήρωση των όρων της αριθμ.1637/29-4-2004 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (εισηγήτρια…

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης την 23/03/2015

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015 στις 18:30 σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης με 45 θέματα στην ημερήσια διάταξή του. Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί «ζωντανά» από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης. Τα θέματα: 01ο ΘΕΜΑ : Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου 14ου Δημοτικού σχολείου Ξάνθης και εγκατάσταση επιδεικτικού Φ/Β συστήματος ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ (εισηγήτρια…

Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 4/2/2015

Τα Θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι: 01ο ΘΕΜΑ :Έγκριση της αριθ.10/2015 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 (εισηγητής Αποστολίδης Ελευθέριος) 02ο ΘΕΜΑ :Έγκριση της αριθ.19/2015 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με Μερική ανάκληση…