Έρευνα για τον Δήμο Ξάνθης

Σύντομα θα σας ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήσαμε.