Η κυβέρνηση ψήφισε μόνη της, ρυθμίσεις οι οποίες σηματοδοτούν την επαναφορά στο προηγούμενο δημαρχοκεντρικό μοντέλο διοίκησης και μαζί με αυτό όλες τις παθογένειες που το συνόδευαν: τις πελατειακές σχέσεις, την εξασθένιση δομών και μηχανισμών διαβούλευσης, ελέγχου και λογοδοσίας και τελικά την αποθάρρυνση των πολιτών να συμμετέχουν στα κοινά. Επιχειρώντας να...

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close